Combo even
Để đáp ứng tình yêu và tính cảm của tất cả ae tính đến thời điểm này
Admin cũng BQT thống nhất đưa gia quyết định tổ chức thêm 1 even ngắn
Gíup ae cả thiện hơn về hình dáng và tính thẩm mỹ
Tạo thêm động lực cho ae
Thời gian diễn gia ; từ 19/01/2018 - 31/01/2018
Đối tượng tất cả các nhân vật tham gia muonliness2

Combo 1
Đổi wing 2
Thể lệ tham gia ; nhân vật sẽ dùng 1 w2 bất kì để đổi thưởng
Combo 2
Đổi crea
Thể lệ tham gia ; nhân vật sẽ dùng 10 crea đổi thưởng lấy 2 viên bles


Combo Even Hoàn Trả
W2 Không Luck All Clas
+500k gcoi
Bằng Wing 2 All Clas Không Luck
Cường hóa tương đương
W2 Không Luck All Clas
+1tr gcoi
Bằng Wing 2 All Clas Luck
Cường hóa tương đương
10 Crea 2 bles