Đua Top Theo TộcThời gian Bắt đầu lúc : 8h ngày 21-01-2017 đến 10h ngày 21-01-2018
Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện 3 nhân vật có số lần Resets cao nhất đạt bảng xếp hạng của từng chủng tộc
( giải thưởng theo Top chủng tộc ) sẽ nhận được phần thưởng là


Phần thưởng đua Top tuần
Sever


Tốp DW
Tên nhân vật Phần Thưởng
ManhCoi 2LV+150k Vpoi 30b
Gakon 1LV+100k Vpoi 20b
LeDang 1pen1 option+50k Vpoi 10b
Tôp DK
Tên nhân vật Phần Thưởng
SkyDance 2LV+150k Vpoi 30b
Alvin 1LV+100k Vpoi 20b
WTFMAN 1pen1 option+50k Vpoi 10b

Tốp ELF


Tên Nhân Vật Phần Thưởng
VenusML 2LV+150k Vpoi 30b
LamTamNhu 1LV+100k Vpoi 20b
TrucXinh 1pen1 option+50k Vpoi 10b

Tôp MG


Tên nhân vật Phần Thưởng
Kin9club 2LV+150k Vpoi 30b
Bien 1LV+100k Vpoi 20b
ChuTichXa 1pen1 option+50k Vpoi 10b

Tốp DL


Tên nhân vật Phần Thưởng
SupperHeo 2LV+150k Vpoi 30b
Virust 1LV+100k Vpoi 20b
SuHoiSinh 1pen1 option+50k Vpoi 10b


Không áp dụng nhân vật đổi giới tính. Đổi giới tính bị loại khỏi cuộc đua

Cách tính TOP trên BXH (Bằng Reset tính Level ai cao hơn ,Bằng cả Level và Reset tính ai Reset trước)


Thời gian trao thưởng:

Thời gian trao thưởng dự kiến: Sau Khi Có Topic Tổng Kết
Phần thưởng được trao vào 20h30 tại noria sv1 cụm icarus nha