---------Even Cứ Tới Bến Đi-----------
Để giúp AE Sống lại những giây phút 1 thời trẻ trâu
Thức đêm trốn học đi cc bc kiếm viên ngọc
và niềm ao ước lớn nhất là có 1 chú thú cưng để đồng hành
Để ae thêm niềm vui thêm nụ cười gắn kết giữa admin và memb
ADM phát động even kiếm nguyên liệu quay sói

Thời gian bắt đầu ; 00h ngày 25/01/2018
Địa điểm ; máp Crywolf
Hình thức ; trong khi train reset đã max bos đã giết ae chúng ta kẹp acc tại
máp crywolf săn đồ ép sói
Phần thưởng khi tham gia sự kiện trên
Danh sách nguyên liệu:

Phần thưởng khi sau khi kết hợp

Phần thưởng của những người chăm chỉ