Mini Even nào ae ơi
Để chung vui cùng ae và bạn bè cả nước
Mừng cho những thành công nỗ lực của đội tuyện U23 VIỆT NAM
Đã đành 1 xuất vào thi đấu trận chung kết
Và ăn trắc Huy Trương Bạc
Để chúng vui cùng đội tyển Việt Nam cùng ae
ADM Tổ chức ăn mừng lớn nhẩt MUONLINE từ trước tới giờ
Bán soul sô lượng lớn tại lorencia sv1
Thời gian ; 20h-20h10 ngày 24/01/2018
Số lượng : không giới hạn